Documento sin título
Documento sin título


DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR
•El DNI, carnet de conduir, passaport o NIE
•Les dades bancàries
•Signatura del document de drets d´imatge


PAGAMENT D’INSCRIPCIÓ I QUOTES
•El primer pagament s´ha de fer en efectiu
o amb targeta de crèdit.
•Tots els rebuts posteriors seran domiciliats
el dia 1 de cada mes.
•La inscripció pot formalitzar-se qualsevol
dia del mes, pagant només els dies restants
de la quota.
•Les baixes o canvis de quotes s´han de
notificar amb un mínim de 10 dies abans
d’acabar el mes en curs.
•Les despeses derivades dels rebuts retornats
pel banc seran abonades pel soci (3€).
•Disposa d´una quota de 18 € (quota
d´excedència) pel mes que no utilitzi la
instal.lació,i vulgui mantenir la plaça.
D´aquesta manera s´evitarà pagar matrícula.


NORMATIVA D´ÚS
•Cal utilitzar roba adecuada per realitzar l´excercici.
•Cal utilitzar una tovallola a la sala per assecar la suor.
•1€ per guardar la roba i les bosses a la taquilla.


Gimnàs Record Copyright © All Rights Reserved - Creado por Smenson.com